2000 bilister fik bøder i politiets spirituskontroller


HELE LANDET: I perioden fra onsdag den 16. juni til og med søndag den 1. august har politiet landet over gennemført en række indsatser mod spirituskørsel. Indsatserne var koordineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagne Stop Spirituskørsel.


Ud over kontrol af spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.


I kontrolperioden blev 852 bilister landet over sigtet for spirituskørsel og 1.172 blev sigtet for kørsel med narko eller medicin i blodet. Hertil kommer 169 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 49 ulykker, hvor føreren mistænkes for kørsel med narko eller medicin i blodet.


I gennemsnit sigtede politiet ca. 459 bilister om måneden for spirituskørsel i 2020 og ca. 693 for narkokørsel. Politiet registrerede ligeledes 125 færdselsuheld pr. måned i 2020, som var relateret til spirituskørsel samt 27 uheld, som var relateret til narkokørsel.


”Set i forhold til landsgennemsnittet pr. måned for sigtelser for spiritus- og narkokørsel ærgrer det mig, at antallet af sigtelser fortsat ligger højere i denne kontrolperiode, men jeg glæder mig over, at vi får fjernet disse bilister fra vejene, således de ikke er til fare for andre trafikanter”, udtaler Christian Berthelsen, politiassistent, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter: ”Rusmidler og trafik er en rigtig dårlig kombination og med den konstante fokus samfundet har på dette, så skuffer det mig, at så mange vælger at køre alligevel - velvidende, at det kan koste dem selv eller andre livet”.


Der kan over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt over 5.500 i 2020. I samme periode er antallet af spiritusulykker faldet fra knap 2.800 til lidt over 1.500.


Spirituskørsel er et af ti fokusområder i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, der har til formål at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.


Politiet fortsætter løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel.

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Efter drabet på den 37-årige gravide kvinde i Holbæk blev barnet reddet og bragt til behandling på sygehuset. Barnet er nu afgået ved døden under indlæggelsen på Rigshospitalet. Den dræbte kvinde va