Stor røgudvikling i opgang skabte utryghed


Midt- og Sydsjællands Brand & Redning måtte søndag aften kl. 19.12 rykke ud til anmeldt bygningsbrand i etageejendom.

I en opgang på Skovbrynet i Næstved, havde ubetænksomme mennesker antændt fyrværkeri med stor røgudvikling til følge. Denne handling gjorde beboerne utrygge og der blev der for ringet 1-1-2.

Selv om alarmeringen kom til at omfatte Politi, brandvæsen og Beredskabsstyrelsen, blev indsatsen heldigvis kun minimal.

Efter at Politiet havde fået talt med beboerne, og opgangen var blevet luftet grundigt ud, kunne beredskabet melde alt i orden.

#Bygningsbrand #Fyrværkeri #NæstvedHavn

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com