Diget på Enø-stranden udbedres inden højvande.


En stor gravemaskine er onsdag formiddag gået i gang med at udbedre brud i det forhøjede sanddige på stranden i Karrebæksminde.

Tidens tand har bevirket at diget langs Enø-stranden på steder er forsvundet, og nogle steder mere end en meter under normal højde. Derfor mener man, at der er risiko for at sanddiget ikke er højt nok til evt. at kunne modstå det højvande der er varslet for Karrebæksmindeområdet onsdag aften og nat. Arbejdet med at fylde de laveste områder på stranden er en forebyggelse mod vandmasserne, og skulle forhindre en evt. oversvømmelse af sommerhusene i området.

Flere hundrede kubikmeter sand bliver hentet nede i vandkanten, og placeret på de mest udsatte steder i diget. Onsdag klokken 11.00 havde blæsevejret aftaget meget, og vandstanden på havnen i Karrebæksminde var 10 - 15 cm. fra at løbe over kajkanten på de laveste steder.

#Oversvømmelse #Enø

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com