top of page

Faxe Å spærres i risiko for stormflod


DMI har varslet risiko for stormflod for Sjælland i aften, og dermed er der også risiko i Faxe Ladeplads. Ifølge DMI er prognosen, at vandstanden vil stige til op mod 180 centimeter over normal vandstand ved 17-18.00-tiden i dag.

I Faxe Ladeplads er risikoen for forhøjet vandstand ikke mindst aktuel i området omkring udmundingen af Faxe Å, hvor Faxe Å og Lilleå støder sammen og løber ud i Faxe Bugt.

Her forbereder Faxe Kommunes Park & Vej en spærring af åens udløb på den østlige side af Strandvejen ved Engsvinget. Spærringen skal forhindre vandet fra bugten i at trænge op i åerne med risiko for at forårsage oversvømmelse og vandskader i de ejendomme som ligger i nærhed til vandløbene.

Frivillige fra beredskabet vil i den forbindelse pumpe vandet fra åen over spærringen, over Strandvejen og ud i havet.

Der bliver lavet en lignende spærring ved Kaj Ørumsvej lidt længere syd på i Faxe Ladeplads.

Faxe Kommune stiller sandfyld til rådighed ved en container på parkeringspladsen på Strandvejen lige over for Strandhovedvej, her vil de frivillige stå og udlevere sandsække fra klokken 12.30 – man skal selv fylde sækkene, og man skal gerne have egen skovl med til det.

For yderligere oplysninger kan der tages direkte kontakt til Midtsjællands Brand & Redning på telefon 55 72 08 05.

#Oversvømmelse #FaxeLadeplads

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Efter drabet på den 37-årige gravide kvinde i Holbæk blev barnet reddet og bragt til behandling på sygehuset. Barnet er nu afgået ved døden under indlæggelsen på Rigshospitalet. Den dræbte kvinde va

bottom of page