Faxe Å spærres i risiko for stormflod


DMI har varslet risiko for stormflod for Sjælland i aften, og dermed er der også risiko i Faxe Ladeplads. Ifølge DMI er prognosen, at vandstanden vil stige til op mod 180 centimeter over normal vandstand ved 17-18.00-tiden i dag.

I Faxe Ladeplads er risikoen for forhøjet vandstand ikke mindst aktuel i området omkring udmundingen af Faxe Å, hvor Faxe Å og Lilleå støder sammen og løber ud i Faxe Bugt.

Her forbereder Faxe Kommunes Park & Vej en spærring af åens udløb på den østlige side af Strandvejen ved Engsvinget. Spærringen skal forhindre vandet fra bugten i at trænge op i åerne med risiko for at forårsage oversvømmelse og vandskader i de ejendomme som ligger i nærhed til vandløbene.

Frivillige fra beredskabet vil i den forbindelse pumpe vandet fra åen over spærringen, over Strandvejen og ud i havet.

Der bliver lavet en lignende spærring ved Kaj Ørumsvej lidt længere syd på i Faxe Ladeplads.

Faxe Kommune stiller sandfyld til rådighed ved en container på parkeringspladsen på Strandvejen lige over for Strandhovedvej, her vil de frivillige stå og udlevere sandsække fra klokken 12.30 – man skal selv fylde sækkene, og man skal gerne have egen skovl med til det.

For yderligere oplysninger kan der tages direkte kontakt til Midtsjællands Brand & Redning på telefon 55 72 08 05.

#Oversvømmelse #FaxeLadeplads

10 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com