Gratis afhentning af sandsække på Enø


Fra klokken 12,00 i dag onsdag er der mulighed for at afhente sandsække til forebyggelse af oversvømmelser og indtrængen af vand i boliger.

På stejlepladsen over for campingpladsen på Enø er både sand og sække til fri afbenyttelse, man skal selv fylde sækkene, så husk at tage en skovl med.

#Oversvømmelse #Enø

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com