Gratis afhentning af sandsække på Enø


Fra klokken 12,00 i dag onsdag er der mulighed for at afhente sandsække til forebyggelse af oversvømmelser og indtrængen af vand i boliger.

På stejlepladsen over for campingpladsen på Enø er både sand og sække til fri afbenyttelse, man skal selv fylde sækkene, så husk at tage en skovl med.

#Oversvømmelse #Enø