top of page

Karrebæksminde slap nådigt fra stormfloden


Der blev lavet et kæmpe forarbejde, for at begrænse de mulige skader der kunne opstå, efter der var varslet stormflod og en øget vandstand på op til 1,5 meter over daglig vande. Men de store oversvømmelser i Karrebæksminde området udeblev.

Forvarslet lød på, at der kunne opstå store problemer med den forhøjede vandstand, så mange beboere i Karrebæksminde tog deres forholdsregler og sikrede deres ejendomme med sandsække som de hentede på stejlepladsen over for Enø camping. Også Næstved Havn satte et modangreb ind mod de stigende vandmasser. En chauffør med en stor gummiged fik til opgave at udbedre sanddiget langs Enø-stranden så vandet blev holdt tilbage fra de omkringliggende boliger men vandmasserne nåede aldrig op til diget.

Som timerne gik og vandet steg, kom der flere og flere stormflodsturister til, men dramatikken udeblev, for kun et par steder passerede vandet sine faste rammer. Et af de få steder hvor vandmasserne trængte ind i bygningen var på Kanalkroen, men her blev der hele tiden holdt øje med udviklingen. Ditlevsens fiskerhus samt andre forretninger langs kanalen var det ikke muligt at komme ind, uden at få våde fødder, hvis ikke man havde iført sig gummistøvler eller waders. Også pølsevognen på den anden side af broen, var det lige ved og næsten, men vandet nåede kun lige op til bygningen.

På vejene var der heller ikke de store problemer. Kun ved dæmningen som forbinder Lungshave med selve Enø var der en strækning i svinget på ca. 50 meter som var oversvømmet med 10 - 15 cm vand. Stedet skulle passeres med forsigtighed, da temperaturen lå under frysepunktet, så vandet var begyndt at fryse til is.

På sejlklubbens vinteropbevaringsplads havde bådene fået vand under kølen igen, men det skabte ikke de store problemer, andet end området var oversvømmet, så det var svært at komme til bådene.

#Oversvømmelse #Enø

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page