Kassevogn forulykkede på sydmotorvejen


Eftermiddagstrafikken på sydmotorvejen ved Bårse var der netop blevet åbnet for, efter oprydningsarbejdet af et lastbiluheld før på dagen, da en kassevogn forulykkede i sydmotorvejens venstre spor i sydgående retning.

Om uheldet skyldes uagtpågivenhed i forbindelse med kødannelserne på sydmotorvejen, eller om det var vejrliget som var direkte årsag, vides ikke. Om der var nogen personskade ved uheldet er ukendt.

Efter færdselsuheldet, som kl. 14.47 blev anmeldt med fastklemte, kunne kassevognen ikke selv køre videre fra stedet. Politiet valgte der for i en kort stund, atter at lukke motorvejen imens vejhjælp fik fjernet kassevognen fra det venstre spor.

#Færdselsuheld #Sydmotorvejen

3 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com