Kassevogn forulykkede på sydmotorvejen


Eftermiddagstrafikken på sydmotorvejen ved Bårse var der netop blevet åbnet for, efter oprydningsarbejdet af et lastbiluheld før på dagen, da en kassevogn forulykkede i sydmotorvejens venstre spor i sydgående retning.

Om uheldet skyldes uagtpågivenhed i forbindelse med kødannelserne på sydmotorvejen, eller om det var vejrliget som var direkte årsag, vides ikke. Om der var nogen personskade ved uheldet er ukendt.

Efter færdselsuheldet, som kl. 14.47 blev anmeldt med fastklemte, kunne kassevognen ikke selv køre videre fra stedet. Politiet valgte der for i en kort stund, atter at lukke motorvejen imens vejhjælp fik fjernet kassevognen fra det venstre spor.

#Færdselsuheld #Sydmotorvejen