Brandvæsnet på kort visit på Korinthvej


Midt- og Sydsjællands Brand & Redning måtte lidt over kl. 16 rykke ud af garageanlæget på Manøvej.

Årsagen var, at det automatiske brandalarmeringsanlæg på det Socialpædagogiske Center på Korinthvej i Næstved var blevet aktiveret, og på den måde havde sendt brandkøretøjerne afsted.

Ganske hurtigt var brandvæsnet på adressen, og lige så hurtigt efter, kunne indsatsleder Thomas Halskov konstatere at der ikke var tale om brand, men en fejl.