Mindre brand i isolering på Ærøvej


Mens 1. udrykningshold var fastlåst med arbejde på et færdselsuheldssted på Enø, indløb der kl. 16.16 en melding til vagtcentralen hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, på brand i industribygning på Ærøvej, blot 100 meter fra brandstationen.

Her til måtte 2. udrykningshold så i aktion. Ved ankomst til stedet viste det sig ikke at have så alvorlig karakter. I forbindelse med gulvarbejde hos Næstved VVS var der af ukendte årsager opstået brand i en lille kvadratmeter isoleringsmateriale i gulvet, men det havde man selv formået at slukke inden barndmandskabets ankomst.

Indsatsleder Jan Pagter Simonsen kunne sammen med holdlederen og et termisk kamera konstatere, at der ingen gløder og anden fare var tilbage, så man kunne hurtigt retunere til garageanlæget igen.

Tilstedeværende Politi blev efterfølgende opholdt et par minutter af en lille skare fra den yngste generation, som syntes at politibiler og brandbiler var spændende at kigge på, så de fik en lille fortælling om politibilen med på vejen.


0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com