Ingen lukning af brandstation i denne omgang


Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, der omfatter kommunerne Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg har på ekstraordinært møde fredag den 24. februar 2017 vedtaget et nyt fælles serviceniveau for redningsberedskabet i de fire kommuner.

Formand Henrik Hvidesten og borgmester i Ringsted Kommune udtaler:

”Det er glædeligt, at det er en enig Beredskabskommission, der er kommet frem til et serviceniveau for redningsberedskabet i de fire kommuner, der ikke ændrer på servicen overfor borgerne.”

Det nye fælles serviceniveau betyder, at der ikke lukkes nogen brandstationer, men der vil ske en tilpasning af de enkelte brandstationers dækningsområde, så det sikres, at det altid vil være den nærmeste relevante ressource, der alarmeres til en hændelse.

Den endelige vedtagelse af serviceniveauet for redningsberedskabet skal ske i de enkelte kommuners kommunalbestyrelser, efter det har været sendt i høring ved Beredskabsstyrelsen.

#MidtogSydsjællandsBrandRedning

6 visninger0 kommentarer

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com