Uddybning af Suså Havn i Næstved


Mudder, gamle vintermåtter, store sten, flasker, pælestumper og mange andre herligheder, er hvad der i øjeblikket bliver renset op fra bunden, i den lille Suså Havn der ligger inde i bunden af Næstved Erhvervshavn.

Det er Næstved havneudvalg der har sat arbejdet i gang, for at lave kajplads til ca. 20 gæstesejlere. På grund af den lave vanddybde hvor bådene skal ligge, er det nødvendigt med en oprensning langs kajen ud mod Havnegade, til projektet har havnebestyrelsen bevilget et beløb på 200.000 kr.

Der er et lille fartøj med navnet "Sirius Høj" som oprindeligt stammer fra Horsens, som har fået til opgave at uddybe havnen, så dybden bliver omkring 2,5 meter. To store krykker bliver sænket ned og støtter på bunden, så skibet ikke kan flytte sig. En stor gravemaskine monteret i stævnen sørger så for, at alt overflødigt materiale fra havbunden bliver skovlet op i lastrummet., når lasten er fuld sejles det ud på den anden side af svingbroen, hvor et par store dumpere køre slammet ud til deponi længere ude af Kanalvej.

Også bådebroerne i Nolds Havn længere ude af Kanalvej står for en omforandring. En del af de gamle broer er fjernet helt, og nye fortøjningspæle er ved at blive banket ned i bunden, ændringen er nødvendig for at gøre plads til et par af de store træskibe som i øjeblikket ligger til restaurering ved kajen i Suså havnen, dem er der nemlig ikke plads til når gæstepladserne bliver en realitet.

Arbejdet med uddybningen skulle være færdig i løbet af en uge, så kajpladserne kan nå at blive klar, når svingbroen fra april flere gange dagligt åbner for gæstesejlere der har lyst til at besøge Næstved af vandvejen.

#NæstvedHavn

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com