Dækket på Græshoppebroen til Enø smuldrer igen efter kun 3 år


Trafikken til og fra Enø slider hårdt på Græshoppebroens vejbelægning, efter kun ca. 3 år skal der allerede nu foretages reparationer af brodækket, som ellers ved udskiftningen blev spået en holdbarhed på mindst 50 år.

Hele brodækket blev ellers af flere omgange fornyet i 2013 og kostede flere millioner kroner, det skete efter at det blev konstateret af vejbelægningen kunne falde af når broen åbnede. I længere tid var broen forsynet med køreplader og påsvejsede metalskinner som en nødløsning, kørepladerne skulle forhindre at bilernes hjul gik igennem belægningen som næsten var rådnet op, tung transport blev udelukket fra at passere broen i en periode. Nu er kørepladerne allerede vendt tilbage, en stor træplade monteret med skruer midt på broen, vidner om, at der igen er noget helt galt med broens belægning.

Flere steder ses det også helt tydeligt, at belægningen er ved at smuldre, og har løsnet sig fra underlaget, dækket er også på steder sunket i forhold til overgangen ved kantskinnerne, som deler dækket op i sektioner. Hvor slemt det står til, og hvilke reparationer der skal til før træplader og huller igen forsvinder, er der ingen oplysninger om.

#Enø #GræshoppeBroen

191 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com