top of page

Næstved Havn fastholder afgiften ved svingbroen


Parkeringsfarsen i Karrebæksminde er slut, alle parkerings-skilte fjernes. Og alle de upopulære parkeringsregler på havnens arealer ophæves. Det bliver fuldstændig som i gamle dage. Helt frit, og Næstved Havn gider ikke bruge mere tid på parkering.

Sådan sagde Havneformand Per Sørensen efter et møde i havnebestyrelsen, hvor hele bestyrelsen var enige om beslutningen. Folk kan holde så længe de vil på havnens arealer. Og dog, -tiden er alligevel ikke skruet helt tilbage til gamle dage, især ikke når det gælder det sejlende folk, de skal stadig betale ventepenge, når de lægger til ved det lille kajanlæg lige før svingbroen, nemlig 125 kr. hvis der ventes mere end 2 timer på passage, (om dagen åbnes svingbroen kun hver 5. time for lystsejlere) afgiften blev indført sammen med nat-parkeringsafgiften i Karrebæksminde.

I en mail skriver Havnedirektør Jesper Møller Petersen, at havnen ikke har i sinde at fjerne betalingen for brug af kajer og ramper. Etablering af kajanlæg er en ret dyr sag, og havnen modtager ingen økonomisk støtte fra f.eks. Næstved Kommune, derfor fastholdes kravet om betalingen ved svingbroen.

Havnedirektøren mener at 150 kr. er et beskedent beløb, for at få mulighed for at bruge kajen til søsætning og optagning af både, især når Næstved Sejlklub tager 500 kr. for brug af deres kaj, sådan skriver Havnedirektør Jesper Møller Petersen i sin mail.

Så det sejlende folk må også i fremtiden til lommerne, hvis de kommer uden for åbningstiden, og vil ind og besøge Næstved. Så hvad angår lystsejlernes frie brug af havnens arealer, så kan skruen på bådene kun køre fremad, og ikke tilbage til gamle dage, sejlerne må stadig leve med en afgift, for at bruge havnens arealer, så et' upopulært skilt vil ikke blive fjernet.

#NæstvedHavn

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page