Køkken brændte på Kuhlaus Vej - kat omkom.


Midt- og Sydsjællands Brand & Redning måtte søndag aften kl. 19.40 reagere på en anmeldt bygningsbrand i rækkehus på Kuhlaus Vej i Holsted.

Naboer til adressen opdagede ved en tilfældighed røg og lugtgener fra rækkehuset, og alarmerede brandvæsnet.

Ved brandmandskabets ankomst gik røgdykkere hurtigt i aktion. På det tidspunkt var ejendommen helt sod- og røgfyldt. Ved systematisk gennemgang af huset fandt man en større brand i køkkenet, og slukningsarbejdet blev iværksat.

Fra huset nåede brandmandskabet at redder

to større sumpskildpadder, og de fandt også en kat som desværre var omkommet som følge af branden.

Beboerne i rækkehuset var på tidspunktet ikke hjemme, og hvad der er årsag til brandens opståen i køkkenet er ukendt. Tilbage står nu et rækkehus der har lidt omfattende skade af røg, sod, brand og vand.

#Bygningsbrand #KuhlausVej

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com