Storbrand i Spjellerup ved Næstved


Det skortede ikke på udfordringer, da Midt- og Sydsjællands Brand & Redning station Fuglebjerg med assistance fra Beredskabsstyrelsen fra Næstved, blev alarmeret til brand på Spjellerupgård der ligger lidt uden for Næstved. En melding om brand i et udhus, viste sig at være en stor lade der var overtændt da brandfolkene nåede frem.

Hele laden hvor der stod et halmfyr og flere maskiner samt halm til fyret udbrændte totalt. Branden menes at være opstået da der blev fyldt halm i fyret, gnister fra halmen er så på grund af den hårde blæst trukket op af skorstenen, og har antændt laden og andre bygninger 50 til 100 meter væk, samt en mark der lå et stykke fra den brændende lade.

Da det ikke var muligt at redde den brændende trælade, blev indsatsen koncentreret om de nærliggende bygninger, og marken som det på grund af den hurtige indsats lykkedes at redde. Et par af bygningerne nåede kun at få mindre brandskader på tagrender og tagkonstruktion inden ilden var slukket.

Den kraftige blæst skabte under slukningen flere farlige situationer, hvor gløder og brændende halm fløj rundt i området, derfor blev bygningerne præventivt oversprøjtet med vand. Den kontrollerede nedbrænding af laden vil kræve brandfolkenes tilstedeværelse i mange timer, og selve efterslukningen forventes først at være afsluttet i løbet af torsdag. Ingen er kommet noget til ved branden.

#Halmbrand #Fuglebjerg #Spjellerup

1,127 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com