Brand i større halmstak i Vemmetofte ved Faxe


En betydelig røgfane vidnede lørdag ved lidt før kl. 18.00 om, at en større brand var i gang på grænsen mellem Faxe og Stevns.

MIdt- og Sydsjællands Brand & Redning i Faxe, blev kl. 17.48 alarmeret frem til brand i 250 bigballer af halm på Rødvigvej i Vemmetofte ved Faxe. Branden i halmstakken skabte så meget røg, at den kunne ses mere end 15 km. væk.

I det at der var fare for tæt stående bygninger af træ ville indgå i flammehavet på grund af strålevarme fra halmstakken som kun stod 15-20 meter væk, blev første prioriteten for brandmændene, at sikre at der ikke ville gå brand i bygningerne, da stærk blæst bar røg og varme der i mod.

Det tog ikke lang tid for brandvæsnets Indsatsleder Jens Kragbæk ved ankomst, at vurdere at der blev behov for yderligere assistance til denne opgave, og straks blev Beredskabsstyrelsen fra Næstved samt mandskab fra det frivillige beredskab under MSBR revireret til indsats også.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redninger står ved denne brand overfor en længerevarende opgave som nok vil strække sig over resten af weekenden, før man kan melde færdigt arbejde.

Årsagen til branden er der ingen historie om, da den er uvis for både ejer af adressen og Indsatsleder brand.

#Halmbrand #Vemmetofte #Rødvigvej

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com