top of page

Det kræver kraftigt materiel og vibrationer at sikre Enøbroen


Det er det kraftige entrepenørmateriel der skal til, for at få 6 store jernrør på plads i undergrunden ved Græshoppebroen i Karrebælksminde. I disse dage vil man kunne opleve en stor mobilkran ombord på en tømmerflåde arbejde ved broen.

De skibe der sejler gennem broen i Karrebæksminde, kommer på grund af den øgede størrelse, tættere og tættere på selve broen, med fare for at ramme selve brofundamentet, derfor bliver der i disse dage, lavet en sikring med jernrør og tværdragere, som skal forhindre en påsejling.

Den store mobilkran med påmonteret vibrator, sørger for at de store rør får et stabilt fæste 8 meter nede i undergrunden, et arbejde der kræver millimeters nøjagtighed, da jerndragerne på tværs skal monteres uden fastgørelse.

De skiftene strømforhold er noget af en udfordring for arbejderne, da arbejdet hele tiden skal planlægges efter hvad vej strømmen går. Brovagten som står for åbningen skal også have et overordnet overblik, så timeåbningen for lystsejlerne så vidt muligt det kan indgås, ikke bliver berørt af arbejdet. Lystsejlerne har når der arbejdes kun en mindre passage at sejle på.

Sandsugeren Mette Pan som anløber broen flere gange i løbet af et døgn, har i nogle dage lagt sejladsen med at lande sømaterialer til andre havne, da den ikke har mulighed for at passere broen under arbejdet.

#Enø #Karrebæksminde #GræshoppeBroen

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page