Ulovlige våben kan afleveres anonymt og straffrit i hele juni måned


Fra 1. juni og en måned frem kan ulovlige våben afleveres helt anonymt, og uden at du bliver straffet.

Politiet giver en sjælden mulighed for at få afleveret ulovlige våben. Tilbuddet om at man kan aflevere sine våben til politiet anonymt og straffrit løber hele juni måned og gælder hele landet.

Ved sidste frit lejde aktion i 2013 afleverede danskerne over 8.637 forskellige skydevåben, 4.035 blankvåben, 1.335 eksplosivstoffer og en stor mængde ammunition til politiet. Der blev også afleveret 4.837 luft- og fjedervåben, fordi den lovlige kaliber uden tilladelse blev sat ned til 4,5 mm. Under den forrige aktion i 2009 fik politiet indleveret 8.085 skydevåben.

Ethvert våben afleveret til politiet, er et mindre til at lave ulykker ude i samfundet. Et våben kan falde i forkerte hænder – det kan blive stjålet og ende med at blive anvendt af kriminelle og rocker- eller bandemedlemmer til alvorlig kriminalitet eller skyderier i det offentlige rum til fare for andre.

Ulovlige våben kan afleveres til politiet i hele landet hele juni måned. Hvis det drejer sig om særligt farlige genstande – fx granater, eksplosiver m.v. – bør du ikke transportere det. Rør ikke ved det - kontakt hellere politiet, som sørger for afhentning. Afleveringen sker fortsat anonymt og straffrit.

Ring til politiet på 1-1-4, hvis du er i tvivl om, hvor du kan aflevere, eller hvordan du skal forholde dig.

Der er politistationer i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds i Nakskov, Nykøbing, Vordingborg, Næstved og Slagelse, hvor man kan aflevere sine våben. Find adresser og åbningstider på www.politi/sydsjaelland.

For yderligere oplysninger kan vicepolitiinspektør Peter Haslund kontaktes på 25143162.

#Fritlejde #Politi

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle