Udskældt mur på Enø er nu fjernet


En noget udskældt møddingmur som lå ud til vejen ved det gamle Lysstøberi på Enø Kystvej, er nu efter fleres ønske blevet fjernet, og erstattet med nogle store kampsten.

Den 15. februar i år skete der en eneulykke, hvor en bil torpederede den gamle betonmur, heldigvis uden de store personskader. Muren havde i forgangstid omkranset en mødding som hørte til det nu nedlagte lysstøberi. Nogle mente at muren lå for tæt på kørebanen, til stor fare for gående og cyklister der passerede stedet, man mente at mellemrummet fra vej til mur var for lille, andre mente at hvis bare bilisterne overholdt begrænsningen på 40 km/t. så kunne alle trykt færdes på strækningen.

Betonmuren er nu fjernet, og erstattet med nogle store kampsten, som er rykket så langt ind på grunden, at det har givet mere plads langs vejen. De store sten er placeret der, for at beskytte de aldrende bygninger, hvis en bil igen skulle komme på afveje, det var netop den mission den gamle møddingmur opfyldte ved sidste uheld.

#Enø

116 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com