Rendegraver udbrændte ved Avnø Naturcenter


En landmand fik noget af en overraskelse, da han i sin rendegraver var på vej ud på en mark nær Avnø Naturcenter, her skulle han hente nogle hø-baller som skulle transporteres hjem som foder til hestene på gården.

Under kørslen på landevejen opdagede chaufføren pludselig, at der kom røg op fra undersiden af rendegraveren. Han mente dog at det ikke var mere end turen kunne fortsætte frem til marken, så ville han her undersøge hvor røgen kom fra.

Kort før maskinen rullede ind på marken, udviklede røgen sig til en voldsom brand i motoren, ilden spredte sig hurtigt til hele gravemaskinen, som udbrændte totalt. Landmanden som kørte rendegraveren nåede heldigvis ud i tide, og kom ikke noget til, men var tilfreds med at han fik køretøjet væk fra landevejen, inden den blev omspændt af flammer, og nu står tilbage som et vrag.

Det tog ikke lang tid for de tilkaldte brandfolk fra Vordingborg at slukke ilden. Efter slukningen skulle den tilkaldte miljøvagt så tage stilling til, om der kunne være sket en miljøforurening med diesel og hydraulikolie. Så da miljøvagten skønnede at der nok ikke var sket større skade med udstrømmende væsker, overdængede brandfolkene som det sidste brandtomten med brandhæmmende skum, inden de forlod stedet.

#Brandilandbrugsredskab #Avnø #Vordingborg

147 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com