Bus lækkede 150 liter diesel i Fensmark


Billedeserie: En stribe olie spildt over en længere strækning, gav fredag formiddag arbejde til både folk fra Næstved kommune og et vagthold fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i Næstved.

En stor trolleybus skulle efter planen hente et antal elever fra Holmegaardsskolen i Fensmark, for at køre dem på tur, men så langt nåede bussen ikke, for under de sidste 4 kilometers kørsel havde bussen efterladt en oliestribe som gik fra Stenskoven og helt ind til skolen i Fensmark, udslippet bevirkede at vejbanen på steder blev meget glat.

Det var først da chaufføren holdt ind ved skolen, at han opdagede at der var en utæthed i rørsystemet, hvordan skaden er sket er han ikke helt klar over, men det kan være et stykke fra udstødningsrøret der er faldet af, og har slået hul på dieselslangen.

Folkene fra MSBR kom hurtigt frem og fik stoppet forureningen med kost, skovl og store mængder kattegrus. En vejbrønd som dieselolien var begyndt at sive ned i blev renset med et specielmiddel, bestående af knuste æggebakker. Massen bliver hældt ned i brønden, og suger så den olie der ligger i overfladen, brønden bliver så tømt for den olieholdige masse, kun vandet bliver tilbage.

Folk fra Næstved kommune kørte et par gange strækningen igennem med en grusspreder, for at gøre vejbanen mindre glat. Den tilbageværende dieselolie vil med tiden fordampe af sig selv, inden den forvolder skade på miljøet.

#Oliespild #Fensmark #Forurening

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com