Ny halmbrand i Fodby ved Næstved


Film og billedeserie: For anden gang på godt fjorten dage måtte vagtholdet på brandstationen i Næstved rykke ud til en brand i en større mængde halmballer.

Men denne gang kunne branden hurtigt have udviklet sig til en større bygningsbrand, da halmballerne lå op ad en stor lade på Kirkebjergvej i Fodby. Branden er også denne gang opstået på mystisk vis. Da der ingen antændelseskilder fandtes i nærheden, er man af den overbevisning, at også denne brand må være opstået på grund af drengestreger, eller en gal mands værk.

Da brandfolkene fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning kom frem til stedet, var de mange halmballer allerede overtændt, så derfor koncentrerede stationsleder Jan Pagter Simonsen i første omgang hele indsatsen på, at redde den ladebygning som lå kun få meter fra den brændende halm, nedkølingen foregik ved hele tiden at overdænge stålpladerne og tagkonstruktionen med store mængder vand både ude- og indefra.

Da nedkøling og slukning krævede en masse vand blev Beredskabsstyrelsen fra Næstved anmodet om at stille med deres store tankvogn, som andre tankvogne så ved at køre i pendulfart sørgede for hele tiden var fyldt op.

Slukningen vil stå på i mange timer, da halmen skal spredes, for at man kan få ild og gløder slukket helt.

#Halmbrand #Fodby

146 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com