6 udrykninger under blæsten


Billedeserie: Det sidste døgns blæst, medførte ikke de store udfordringer for redningsfolkene ved Midt- og Sydsjællands 9 tilknyttede stationer.

Præstø havde 2 opgaver til væltede træer, og en udrykning til skorstensbrand. Faxe måtte rykke ud for at fjerne træer der lå ud over kørebanen 2 gange, Vordingborg havde kun 1 træ der ikke rigtigt stod fast da blæsten kom.

Stationsleder Jan Pagter Simonsen fra Næstved var den mest pressede mand. Da de fleste anmeldelser kom som indsatsledereftersyn måtte han hele turen rundt, da man ønskede at få en kvalificeret vurdering af situationen med de væltede træer. I alle tilfælde blev der tilkaldt mandskab, som med motorsave og håndkraft, hurtigt fik ryddet vejene så trafikken uhindret kunne passere.

På Præstø Landevej ved Blangslev mistede et træ rodfæstet og væltede ud mod vejen, men kun et mindre stykke af toppen ragede ud på kørebanen. Det tog kun redningsfolkene fra Præstø ca 20 minutter at give toppen af træet en kraftig studsning, trafikken kunne under arbejdet stadig uhindret passere stedet.

#Storm #Væltedetræer #MidtogSydsjællandsBrandRedning

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle