Brandføler slog ud på Næstved Sygehus


Vagtcentralen hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i Næstved, modtog lørdag eftermiddag kl. 15.07 en automatisk udløst brandalarm fra Næstved Sygehus i Ringstedgade.

En brandføler på sygehusets øverste etage var af ukendte årsager slået ud, og havde derfor sendt hele udrykningstoget fra brandstationen på Manøvej afsted.

På stedet kunne det hurtigt konstateres at der ingen brand eller anden fare var, og efter at Indsatsleder Thomas Halskov havde fået lokaliseret brandføleren og nulstillet alarmeringsanlæget, kunne alle atter forlade stedet

#ABAalarm #Næstvedsygehus

86 visninger0 kommentarer

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com