Brandføler slog ud på Næstved Sygehus


Vagtcentralen hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i Næstved, modtog lørdag eftermiddag kl. 15.07 en automatisk udløst brandalarm fra Næstved Sygehus i Ringstedgade.

En brandføler på sygehusets øverste etage var af ukendte årsager slået ud, og havde derfor sendt hele udrykningstoget fra brandstationen på Manøvej afsted.

På stedet kunne det hurtigt konstateres at der ingen brand eller anden fare var, og efter at Indsatsleder Thomas Halskov havde fået lokaliseret brandføleren og nulstillet alarmeringsanlæget, kunne alle atter forlade stedet

#ABAalarm #Næstvedsygehus

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle