Frivillige fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i indsats


Billedeserie: Det frivillige beredskab under Midt- og Sydsjællands Brand & Redning var søndag i aktion på parkeringspladsen overfor Enø grill.

Enø er traditionen tro altid genstand for større eller mindre oversvømmelser når efterårsstormene går ind over Danmark.

Derfor var der endnu engang brug for at få fyldt sandsække til sikring, så eventuel høj vandstand ikke skulle kunne trænge ind de lavest liggende boliger på Enø og Karrebæksminde.

Det frivillige beredskab blev indkaldt til opgaven kl. 10.27, og inden for en halv times tid stod frivillige fra Næstved, Faxe og Ringsted klar på brandstationen i Næstved, klar til at gå frisk til opgaven som strakte sig til langt ud på eftermiddagen.

#DetfrivilligeberedskabMSBR #Enø #Karrebæksminde #Storm

162 visninger0 kommentarer

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com