Drikkevandet i Karrebæksminde og opland er fri for pesticider


Det grundvand der bruges til drikkevand, stammer fra nedbør som strømmer ned gennem jordlagene. Undervejs sker der nogle ændringer i vandet, og der afgives flere naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.

Også forskellige menneskelige aktiviteter i naturen har afgørende indflydelse på vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og især brug af sprøjtemidler (pesticider) har desværre ført til spor af disse miljøfremmende stoffer i grundvandet flere steder i landet.

Karrebæk Vandforsyning leverer ca. 95.000 m3 vand årligt til 2441 forbrugere, vandet kommer fra vandværkerne i Karrebæk, Vesterhave og Reedtzholm, samt 8 boringer i hele Karrebæksmindeområdet, de er nu blevet undersøgt for muligt indhold af pesticider. Resultatet af prøveudtagningen viser, at der på nuværende ingen forurening er med pesticider i vandet, leveret gennem omtalte vandværker, det meddeler Flemming Enggaard som er driftsleder for hele vandforsyningen i området.


0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com