Drikkevandet i Karrebæksminde og opland er fri for pesticider


Det grundvand der bruges til drikkevand, stammer fra nedbør som strømmer ned gennem jordlagene. Undervejs sker der nogle ændringer i vandet, og der afgives flere naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.

Også forskellige menneskelige aktiviteter i naturen har afgørende indflydelse på vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og især brug af sprøjtemidler (pesticider) har desværre ført til spor af disse miljøfremmende stoffer i grundvandet flere steder i landet.

Karrebæk Vandforsyning leverer ca. 95.000 m3 vand årligt til 2441 forbrugere, vandet kommer fra vandværkerne i Karrebæk, Vesterhave og Reedtzholm, samt 8 boringer i hele Karrebæksmindeområdet, de er nu blevet undersøgt for muligt indhold af pesticider. Resultatet af prøveudtagningen viser, at der på nuværende ingen forurening er med pesticider i vandet, leveret gennem omtalte vandværker, det meddeler Flemming Enggaard som er driftsleder for hele vandforsyningen i området.


0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle