Ny badebro til vinterbaderne i Karrebæksminde


Vinterbadeklubben "Isfuglen" i Karrebæksminde, har nu fået den længe ønskede badebro, den er ført ud over stensætningen, og ud til godt 1 meters dybde med åbent vand.

Vinterbaderne har en sæson fra 1. oktober til 31. marts, men det har længe været et stort ønske, at der også kunne bades uden for denne periode. Badestigerne inde i havnen skal nemlig fjernes senest d. 31. marts, da kajpladsen så er forbeholdt det sejlende folk.

"Isfuglen" som havde indvielse af den nye bygning, med omklædning og sauna d. 5. oktober 2013, har siden haft et meget stort ønske om, at kunne fortsætte badningen hele året, især i forårs- og efterårsmånederne kneb det med at komme til det dybere vand. Behovet for en ny bro er størst, lige efter sæsonen slutter, og lige inden den starter. De mange medlemmers ønske er, hurtigt at kunne nå en rimelig vanddybde, og så være fri for at skulle gå et længere stykke ud fra stranden, før vandet når til knæene. Træbroen er nu en realitet, og de omkring 230 medlemmer af klubben, har endelig fået den ønskede mulighed, at kunne tage sig en dukkert uanset vejr og vind, også uden for sæsonen.

Selve broens konstruktion er færdig, og vil når det bliver aktuelt blive forsynet med en trappe, der fører det helårsbadende folk ned til det kolde gys, og måske lidt bølger i håret.

#Karrebæksminde #Vinterbadning

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com