Fælles nordisk røgalarmdag den 1. december


Hver fjerde danske bolig har ikke en røgalarm. En fælles nordisk røgalarmdag sætter fokus på vigtigheden af at installere røgalarmer i hjemmet – og løbende tjekke, at de også virker.

På denne tid af året er det særlig vigtigt at tænke sig godt om i forhold til brandsikkerhed og forebyggelse. For vinteren – og især julen – er højtid for levende lys.

Det betyder, at risikoen for brand i hjemmet er stærkt forøget i de kommende måneder. Alene i december 2016 omkom otte personer i brand, viser en opgørelse fra Beredskabsstyrelsen. I hele 2016 omkom 52 personer.

De mange dødsbrande kunne ofte have været undgået ved, at der havde været installeret en røgalarm i hjemmet. På trods af, at cirka 70 procent af Danmarks boliger har en røgalarm installeret, findes der kun røgalarmer i 15 procent af de hjem, hvor personer omkommer i brand. Det viser tal fra rapporten ’Brandsikkert Danmark’ fra 2014, som Danske Beredskaber er medforfatter af.

”Vi kan se at røgalarmer redder liv. Ofte mangler røgalarmerne i de hjem hvor folk er omkommet af en brand, fortæller Indsatsleder Jon Hansen fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. ”Røgalarmer vækker folk om natten når det brænder. Man vågner ikke af sig selv.”

Det er typisk unge mellem 18 og 34 år og folk, der bor i lejlighed, som ikke har en røgalarm installeret. Derudover er der en overrepræsentation af manglende røgalarmer i hovedstadsregionen. Det viser rapporten ’Brandsikkerhed 2014’, som Trygfonden, Energistyrelsen og Beredskabsstyrelsen står bag.

Den fælles nordiske røgalarmdag afholdes 1. december i hele Norden. Dagen sætter fokus på at forbedre brandsikkerheden i hjemmet ved at anskaffe en røgalarm, sætte den op og løbende teste, at den også virker. I mange hjem sidder der nemlig røgalarmer i loftet, som ikke har virket i årevis.

”Hvis man allerede har en røgalarm hængende så er det vigtigt at teste at den stadig virker.” Jon Hansen fortsætter, ”vi har lige været på røgalarmpatrulje og kan se at folk glemmer deres røgalarmer. Derfor opfordrer vi til at alle tester deres røgalarm 1. december. Kom i gang!”

I november har Midt og Sydsjællands Brand og Redning deltaget sammen med seks kommunale beredskaber og spejderkorps på tværs af landet i Trygfonden og BrandBevægelsens initiativ ’RøgalarmPatruljen’. Patruljerne har stemt dørklokker i boligområder og tilbudt at tjekke beboernes nuværende røgalarmer eller sætte en ny røgalarm op. På landsplan blev i alt 2000 boliger besøgt, 1000 nye røgalarmer opsat og 500 batterier skiftet i eksisterende røgalarmer.

For yderligere information, kontakt venligst:

Elias Samsø Larsen

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

26 21 51 19

eslar@msbr.dk

#Røgalarm #MidtogSydsjællandsBrandRedning

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com