Brand i køkken sender familie på seks til genhusning.


Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i Næstved samt politi og flere ambulancer måtte søndag kl. 11.01 rykke ud på meldingen - brand i etageejendom på H C Andersens Vej.

På anden sal i etageejendommen nr. 33 til nr. 37, var der af ukendte årsager udbrudt brand i et køkken. På stedet blev branden hurtigt slukket, og der blev aldrig fare for at den brede sig yderligere.

Efter branden var kommet under kontrol, udluftede brandmandsskabet hele opgangen og lejligheden med deres overtryksventilator inden Indsatsleder Thomas Halskov kunne sende brandmænd og køretøjer retur til brandstationen på Manøvej..

Kun én ambulance kom i brug i forbindelse med branden. Ingen person kom noget til, men flere fik lige et tjek for røgforgiftning i ambulancen på parkeringspladsen neden for ejendommen.

Køkken og lejlighed står nu tilbage med sod og røgskader, og familien på ialt seks personer skal nu genhuses et sted indtil køkken og lejlighed er istandsat igen.

#Bygningsbrand #HCAndersensVej #Genhusning

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com