Brandalarm udløst hos Ecophon i Næstved.


Torsdag middag kl. 12.04 blev en brandalarm fra virksomheden Ecophon på Fiskerhusvej i Næstved, sendt via det automatiske brandalarmeringsanlæg til Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings vagtcentral på Manøvej.

Brandmandskabet var hurtigt afsted mod adressen, og ved ankomsten havde alt virksomhedens personale allerede forladt fabrikken, som brandinstruksen foreskriver.

På stedet var situationen ikke alvorlig, og brandmandskabet kom aldrig rigtigt i aktion. Hele udrykningstoget kunne efter en lille halv times tid på stedet, atter retunere til brandstationen, og personalet kunne genoptage arbejdet, efter at tingene var blevet undersøgt og brandskabet nulstillet.

Hvad årsagen var til at det automatiske brandalarmeringsanlæg blev aktiveret, kendes ikke.

#ABAalarm #Ecophon #Fiskerhusvej

100 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com