top of page

Kunstneriske kortlægninger af Grønland

Opdateret: 9. sep. 2021


Drømmen om det ukendte og lysten til at udføre store bedrifter og tage ejerskab over et stykke jord har til alle tider optaget mennesket. Udstillingen Kortlægninger omhandler kunstens rolle i kortlægningen af et land.

Lørdag d. 6. januar åbner udstillingen på Rønnebæksholm. Udstillingen kan opleves til og med 29. april.

Med malerier af Aage Bertelsen fra den sagnomspundne Danmark-Ekspedition (1906-08), over Pia Arkes værker, hvor de personlige erindringer er i centrum, til Jacob Kirkegaards optagelser af smeltende is, favner udstillingen over 100 års kunstneriske kortlægninger af Grønland. På forskellig vis kaster udstillingens værker lys over kortlægning som metode og over, hvordan kortlægninger altid er en del af en større geopolitisk historiefortælling.

Udstillingens værker præsenterer en række vidt forskellige kunstneriske greb og tilgange til kortlægningen som form og viser, at fortællinger altid hører med til det at kortlægge. Gennem udstillingen tages publikum med på en rejse, der begynder ved overfladen, lyset, farverne og landskabet, og videre ind i arkiverne og de personlige erindringers arkæologi, for til sidst at ende helt inde i materien, i jorden og isen.

Aage Bertelsen (1873-1945)

Den danske kunstner Aage Bertelsen deltog som ekspeditionsmaler i den stort anlagte Danmark-Ekspedition, der havde til formål at kortlægge og udforske det nordligste Østgrønland. Bertelsen skulle berige ekspeditionen ved at anvende kunstneriske virkemidler, som kameraet og de videnskabelige optegnelser ikke var i stand til at indfange. Bertelsen skildrer de særegne farver, som det stærke arktiske lys frembringer i den grønlandske natur og det grønlandske landskab, med stor sanselighed. Bertelsens visuelle kortlægninger kombineret med et udvalg af fotografier, dagbogsoptegnelser og andre artefakter fra Danmark-Ekspeditionen peger udstillingen videre ind i den grønlandsk-danske kunstner Pia Arkes værker.

Pia Arke (1958-2007)

Pia Arke tog som en af de første billedkunstnere fat på den problematiske og følelsesfulde dansk-grønlandske kolonihistorie på sin helt egen måde. Med tekst og fotografi som de primære medier og med en kunstnerisk og praksisbaseret undersøgelsesform har Arke skabt nye måder at organisere og skrive historie på. Gennem arkivmateriale, indsamlede historier, personlige erindringer og amatørfotografisk materiale har hun med sine værker på kritisk og nuanceret vis gjort op med dominerende geopolitiske og nationale historiefortællinger ved at give stemme til de personlige erindringer. Arke har med sine værker fulgt spor, udgravet usynlige historier og undersøgt tilknytningsforhold og herved taget fornyet ejerskab over historien og et sted.

Jacob Kirkegaard (f. 1975)

I udstillingens sidste rum tager lydkunstneren Jacob Kirkegaard os med ind under den arktiske is i Grønland. Værket er komponeret af optagelser af forskellige stadier af smeltende is, der bevæger sig fra voldsomme lyde af isskosser, der gnider mod hinanden, til rislende sekvenser og strømme af drivis, der minder os om isens transformation, fra fast til flydende form. Med en både poetisk og videnskabelig kortlægning af et fænomen åbner værket for at begribe og sanse verden på nye måder ved at gøre et akustisk rum, der ellers er utilgængeligt, sansbart for os.

#Rønnebæksholm #Udstilling

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page