Her møder du helt sikkert politiet i 2018


Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har færdselsafdelingen som en del af strategien og indsatsen i 2018 udvalgt otte strækninger i politikredsen, der kommer særligt under lup.

Her vil der være ekstra fokus, og målet for alle otte strækninger er at få sænket hastigheden.

Særligt to af strækningerne vil formentlig vække opsigt – det drejer sig nemlig om Sydmotorvejen fra Farøbroen til Rødby og om Vestmotorvejen fra Slagelse til Korsør.

- Jeg er klar over, at mange har holdninger til, hvor politiet bør have fartkontroller på motorvejene. Det er altså bare sådan, at alle analyser og statistikker viser, at det her i kredsen er på de to strækninger, der sker flest færdselsuheld, og de sker med meget høj hastighed og er dermed ekstraordinært farlige. Derfor sætter vi ind på motorvejene og opfordrer til, at folk kører efter loven, så vi slipper for uheld, understreger Erik Mather.

Otte udvalgte strækninger De otte strækninger, der får ekstra opmærksomhed i 2018, er følgende:

Sydmotorvejen E47 (Farøbroen – Rødby) Vestmotorvejen E20 (Slagelse – Korsør) Østre Ringvej, Næstved, rute 14 (Parkvej – Køgevej) Skælskørvej, rute 256 (Næstved Landevej – Skælskørvej) Skælskørvej, rute 157 (Sorø – Dalmose) Grønsundvej, rute 287 (Grønsundvej – Æblenæsvej) Gedser Landevej, E55 (Nykøbing Falster – Gedser) Nykøbingvej, rute 271 (Stubbekøbing – Nykøbing Falster)

Stor effekt i 2017 Da 2017 var helt ungt og sprødt, meddelte politikredsen, at seks strækninger ville få ekstra opmærksomhed fra færdselsafdelingen i årets løb. På de udvalgte strækninger var farten alt for høj, og høj fart fører til flere uheld, og uheld fører til skader.

Heldigvis har indsatsen haft god effekt. På alle seks strækninger er både andelen af bilister, der kørte mere end 10 % for hurtigt faldet, og det samme er sket med den målte gennemsnitshastighed.

Leder af færdselsafdelingen, vicepolitiinspektør Erik Mather, er ikke overraskende tilfreds:

- Det sker alt for ofte, at jeg må stå med løftet pegefinger og sige ’tsk-tsk’, men det er der ingen grund til her. Arbejdet med de udvalgte strækninger har været en stor succes, og jeg har kun ros til overs for alle de bilister, der har forstået budskabet om, at farten dræber og derfor har sænket hastigheden. Derfor udvider vi også indsatsen i 2018 og regner med lige så god effekt, siger han.

#Hastighedskontrol #SydsjællandsogLollandFalstersPoliti

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com