Græshoppebroens belægning i Karrebæksminde smuldrer igen


Billedeserie: Belægningen på broen over til Enø i Karrebæksminde, blev for få år siden renoveret for flere millioner kroner, samtidig blev den nye belægning spået en mangeårig levetid. Brodækket har desværre ikke levet op til denne spådom, og står allerede nu igen for en dyr og omfattende renovering.

En træplade påskruet brodækket, har længe vidnet om, at der er noget helt galt med belægningen, pladen er for nyligt blevet skiftet, da den heller ikke kan holde til den store belastning fra de mange køretøjer der dagligt passerer broen.

Materialet der er brugt på brodækket, vil bevisligt ikke nå den spåede levetid på de 50 - 100 år, belægningen har nemlig allerede nu løsnet sig og skaller af, der er flere steder synlige huller og revner hvor vand siver ned, med risiko for yderligere skader, nu hvor frosten har sat ind.

Om fremtidsplanen er en løsning med flere træplader for at beskytte belægningen, eller der vil ske en renovering inden den kommende ferie- og turistsesson hvor presset på brobelægningen vil tiltage betydeligt, er der ikke søgt oplysninger om.

#GræshoppeBroen #VenneforeningenEnøKystvej300 #Karrebæksminde

106 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com