Forenings- og Fritidskonference 2018


Forenings- og Fritidskonferencen 2018 byder på et kæmpe program med mere end 20 energiske oplægs- og underholdere, der har forberedt sig særligt til denne dag.

Lørdag den 14. april bliver Forenings- og Fritidskonference 2018 i Næstved afholdt. Her kan man møde andre aktive foreningsledere fra det folkeoplysende og frivillige sociale foreningsliv, man kan deltage i workshops med fokus på frivilligt foreningsliv, høre Christine Feldthaus spidde danskernes kanon, mærke Marianne Jelveds passion for folkeoplysning, opleve stand-upper Kasper Groos, og ikke mindst nyde musik og to retter mad i rigtig godt selskab. - Vi har til dagen sammensat et slagkraftigt program, der byder på både relevant fagligt indhold, masser af underholdning og naturligvis god mad, og vi glæder os til at se rigtig mange af de andre frivillige, der skaber aktiviteter og fællesskab igennem nogle af de mange folkeoplysende og frivillige sociale foreninger i Næstved Kommune, lyder det fra formand for Fritidsudvalget Torben Stenstrup. Linda Frederiksen, formand for Kultur- og Demokratiudvalget tilføjer, at hun er glad for, at Frivilligrådet og Fritidsudvalget arrangerer konferencen. - Det er utrolig positivt, at de på den måde understøtter og bakker op om det rige foreningsliv, som vi har her i kommunen. Med denne konference kan vi kan give alle vores ildsjæle en god opbakning til at fortsætte deres arbejde, som jo kommer hele kommunen til gode, sige Linda Frederiksen, formand i Kultur- og Demokratiudvalget i Næstved Kommune. Både Linda Frederiksen og Torben Stenstrup håber, at de frivillige får ladet batterierne op i løbet af konferencedagen - og dermed har lyst og motivation til at fortsætte det gode frivillige arbejde til glæde for dem selv og for kommunens borgere i alle aldre. - Så kort sagt: Ryd kalenderen, hank op i de andre trænere og aktivitetsledere i din forening og se at få jer tilmeldt til en af de 250 pladser til dette helt enestående arrangement, lyder det afslutningsvis fra Torben Stenstrup.

Konferencen er arrangeret af Fritidsudvalget og Frivilligrådet i Næstved Kommune, og foregår i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Det er lørdag den 14. april 2018 kl. 9.30 - 17.00 med efterfølgende fest til kl. 22.00 Se hele programmet her og læs yderligere her, hvor man også kan tilmelde sig til Forenings- og Fritidskonferencen 2018.

#ForeningsogFritidskonference2018 #NæstvedKommune #NyRidehus #GrønnegadeKaserneKulturcenter

13 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com