Lastvognschauffør var dobbelt uheldig på sin første tur


Billedeserie: Søndag var ikke en særlig heldig dag for en chauffør der bringer vare ud til Netto. Chaufføren var ikke kun uheldig en gang men hele to gange mødte han modstand på turen.

Herlufsholm Alleen i Næstved er ikke beregnet for høje køretøjer, og især ikke en stor sættevogn, for den frie gennemkørsel er kun 3,1 meter og det er ikke nok, til at en så stor vogn kan passere under broen. Chaufføren opdagede heldigvis i tide, at broen var for lav, men hans GPS som var af ældre dato, havde anvist ham denne vej, og chaufføren der havde sin første tur med lastbilen, var ikke kendt i området og troede på GPS'en. Da det gik op for den uheldige trafikant, at han var på gale veje, forsøgte han at vende ved Herlufsholm idrætscenter men igen var chaufføren uheldig, for under bakningen var trækkeren havnet med et hjulpar på hver sin side af en stor forhøjet række af kantsten, så nu stod lastbilen urokkelig fast hvilende på undervognen. Først efter et par timer, blev Beredskabsstyrelsen kaldt til stedet for at afspærre vejen i begge retninger for trafik, da politiet ikke kunne finde ledige vogne på dette tidspunkt. Indtil vejen blev afspærret, havde der været en livlig trafik forbi det havarerede køretøj, men kørslen foregik hen over vejrabatten, som hurtigt blev omdannet til en mudderrabat. Først efter ca. tre timer nåede et bjergningskøretøj frem, og fik hjulpet trækker og sættevogn på ret køl, så den forsinkede chauffør kunne komme videre til næste afleveringssted, som var Netto i den sydlige del af Næstved. Da vejen efterhånden var omdannet til en fedtet pladderpøl, blev Næstved kommunes vejvæsen rekvireret til at feje vejen ren, dette skulle ske inden Beredsskabsstyrelsens folk, igen kunne åbne for den gennemgående trafik.

#Vejhindring #Sættevogn #Herlufsholm #BeredskabsstyrelsenNæstved #NæstvedParkVej

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com