Regn- og smeltevand presser på ejendom i Faxe


Billedeserie: Både de frivillige fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i Næstved og Faxe, har de sidste par døgn sammen med Beredskabsstyrelsen i Næstved været på en udfordrende opgave, med at holde vandet ude fra en ejendom på Nordgårdsvej 6 i Faxe. Flere hold har på det sidste afløst hinanden ved pumperne, som arbejder på højtryk med at holde den tilstrømmende vandmængde ude af ejendommen.

Et tilstoppet dræn volder en del besvær, og hindre at vandet fra området bliver ledet væk. En tilkaldt slamsuger prøver på at få bugt med drænet, så vandet kan løbe væk af sig selv, men slamsugeren har måttet køre i pendulfart for at få tømt sin tank. Beredskabsstyrelsen har i øjeblikket to pumper i gang, som samlet fjerner 5000 liter vand i minuttet, vandet i området synker, men det går meget langsomt, da vandet hele tiden løber til igen, fra markerne på den anden side af hovedvejen, der ligger noget højere end grunden der er oversvømmet.

Få steder er vandet allerede trængt ind i beboelsen og de omkringliggende småhuse, hvor store skader der er sket, kan først gøres op når vandet er forsvundet. Beredskabsstyrrelsens folk regner med at det tager en del timer endnu før vandet er væk.

#Oversvømmelse #Pumpeopgave #NordgårdsvejFaxe #Faxe #BeredskabsstyrelsenNæstved #DetfrivilligeberedskabMSBR

93 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com