top of page

Etableringen af fibernet på Enø i fuld gang


Billedeserie: Vind, sne og frost har den seneste tid været årsag til, at de entreprenører der har fået til opgave, at grave kabler ned til det fremtidige fibernet på Enø har været arbejdsløse. Nu hvor vejret endelig arter sig, er arbejdet også kommet i gang, og det sker samtidigt flere steder på Enø. I første omgang skal der føres kabelrør ind til de ejendomme, der på forhånd har tilmeldt sig fibernetordningen, som blev vedtaget med et overskydende flertal, senere har endnu flere ønsket at blive tilsluttet. Mange steder er arbejdet noget af en udfordring, på grund af den bløde og våde jord, der gør det mere end vanskeligt, at køre med en minigraver på græsplæner og andre jordarealer. Men skulle der være opstået sætningsskader, der hvor der har været gravet, så vil hele området i slutfasen blive gennemgået, og evt. sætningsskader i jorden blive udbedret. Først bliver alle stikledningerne ind til husene etableret, enten ved at der bliver gravet en rende som kabelrøret bliver lagt i, eller også bliver røret som skal rumme fiberkablet, skudt ind til huset med trykluft ca 50 cm nede. Ikke alle steder kan røret skydes ind, da der hele tiden skal tages hensyn til, hvor andre kabler og rør ligger, senere vil kabelkasser og selve hovedkablet langs vejene blive gravet ned. Alle tilmeldte i Enø området, skulle efter planen være klar til at bruge Danmarks hurtigste fibernet inden sommerferien.

#Fibernet #Enø

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page