Det skal være billigere at bruge el til opvarmning


Et forslag i regeringens energiudspil vil sænke afgiften på el der bruges til opvarmning, det oplyser skatteminister Karsten Lauritzen (V) da de høje elafgifter kan være en stopklods for udbredelsen af den grønne omstilling, og det kan i nogle tilfælde, animere folk til at fastholde brugen af oliefyr, i stedet for at omstille til elradiator eller varmepumpe hvor en stor del af strømmen der bruges, kommer fra miljøvenlig vind- eller solenergi.

En sænkning af elafgiften skal efter planen derfor samtidig tilskynde til, at der bliver brugt flere eldrevne varmepumper, både i virksomheder og privat, i stedet for andre mere forurenende varmeanlæg. Karsten Lauritzen er overbevist om, at lavere elvarmeafgift fremmer grøn omstilling, og vil samtidig sænke forbrugernes elregninger. I dag er der omkring 120.000 hustande, - sommerhuse brugt til helårsbolig, eller parcelhuse der opvarmes med elradiatorer, yderligere 60.000 har varmepumpe som varmekilde. Bliver regeringens forslag ført ud i livet, vil et elopvarmet hus på 140 m2 give en besparelse på små 3.000 kr. om året, men kun det halve hvis opvarmningen foregår med varmepumpe. En nedsættelse af afgiften som i dag er 40 øre pr. kilowatt-time til 25 øre pr. kw/t vil ske i løbet af 2018 og 2019. I 2020 nedsættes afgiften så yderligere til 20 øre pr. kw/t, for senere at være fuldt indfaset i 2021, hvor afgiften skulle ende med at være omkring 15 øre pr. kilowatt-time.


17 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com