13.000 får bøde for at køre for stærkt i uge 16


I perioden fra mandag den 16. april til søndag den 22. april 2018 gennemførte dansk politi målrettede indsatser mod hastighedsoverskridelser i trafikken. Indsatserne var koordineret på europæisk plan i regi af TISPOL.

Læs også: Politiet sætter ind med fartkontrol

Ved de målrettede hastighedskontroller blev der konstateret 12885 hastighedsoverskridelser, heraf

  • Lidt over 4600 overskridelser af den generelle hastighed i byerne

  • Mere end 5400 overskridelser af den generelle hastighed på landeveje og motorveje, mens

  • Lidt under 2700 overskred den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor hastigheden var nedsat på grund af vejarbejder.

”Ugens kontroller viser, at der stadig er for mange bilister, der kører for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for fare. Farten dræber og er stadig et problem for trafiksikkerheden, og kræver derfor politiets fortsatte opmærksomhed. Når hastigheden sættes i vejret øges både den strækning, som bilen kører inden føreren reagerer, og bilens bremselængde. Der er således en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne”, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Uheldsrisikoen er dog ikke lige stor for alle typer af veje. 100 km/t på en motorvej er mindre farligt end 100 km/t på en landevej eller en byvej. Dette skyldes at en motorvej er konstrueret til disse høje hastigheder, og at der her kun kører personbiler og lastbiler. Landeveje og byveje er derimod konstrueret til meget lavere hastigheder og trafikken er mere kompleks, da både fodgængere, cyklister og biler er til stede.

I op mod halvdelen af alle dødsulykker eller ulykker med alvorligt tilskadekomne med personbil i 2015 kørte føreren over hastighedsgrænsen.

#Rigspolitiet #Kampagne #Hastighedskontrol

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle