Trusler mod borgerservice 1. maj


Kl. 14.05 anmeldte et kundecenter hos Erhversstyrelsen, at en utilfreds borger forgæves havde henvendt sig telefonisk hos Borgerservice i Ringsted kommune, som var lukket på grund af 1. maj, men opkaldet var besvaret af kundecenteret.

Borgeren havde givet udtryk for at ville møde op på Borgerservice for at skyde personalet. Politiet kørte straks med flere patruljer til kommunens ekspeditionssteder for at forhindre et overgreb på personale og/eller bygninger mv. Samtidig iværksatte politiet straks efterforskning, der førte til en mistanke mod en bestemt mand i Ringsteds sydlige opland. Flere patruljer kørte til området ved den mistænktes bopæl, hvorefter politiet kl. 16.28 foretog anholdelse af en 33-årig mand fra Ringsted, som straks erkendte at have været den sure mand, der udtalte truslerne over for Ringsted kommune.

På stedet befandt sig også en 34-årig mand fra Ringsted, som blev anholdt i nogle få minutter, men straks løsladt, da han ikke havde noget konkret med trusselssagen at gøre. Ved en ransagning af den 33-åriges bopæl fandt politiet en lille klump hash, en joint og et luftgevær, som politiet beslaglagde med henblik på nærmere undersøgelse i sagen. Den anholdte blev løsladt efter afhøring til sagerne, men kan forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

#Trusler #BorgerserviceRingsted #RingstedKommune

16 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com