Opgang evakueret: Beboer måtte i hast forlade sin brændende lejlighed


Billedeserie: En mandlig beboer i en etageejendom, opdagede selv at der var udbrudt en voldsom brand i et af værelserne til hans lejlighed, ejendommen ligger på Tagensvej i Næstved.

Klokken 02,28 modtog Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings vagtcentral i Næstved melding om, at det brændte kraftigt i en lejlighed som ligger på anden sal, meldingen lød også på, at den mandlige beboer selv var kommet ud af lejligheden, og havde samtidig alarmeret og fået evakueret beboere i de 4 andre lejligheder, som hører til opgangen. Det lykkedes hurtigt et røgdykkerhold at få slukket branden, inden den bredte sig til hele bygningen. Et værelse er udbrændt, men hele lejligheden med indbo er kraftigt sod- og røgskadet, det kan heller ikke med sikkerhed udelukkes at selve bygningen, og de underliggende lejligheder har lidt skade af vandet efter slukningen. Hvordan branden er opstået foreligger der ingen oplysninger om, på nuværende tidspunkt, ingen personer skulle være kommet til skade, men lejligheden må efter branden, anses for at være ubeboelig et stykke tid. Inden brandfolkene forlod stedet, blev hele bygningen gennemluftet med en overtryksventilator, samtidig med at hele tagkonstruktionen blev gennemgået, for at være sikker på at alt ild var slukket.

#Bygningsbrand #Tagensvej #PræstøvejNæstved #MSBRNæstved

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com