Politiets indsats mod spirituskørsel i Pinsen 2018


I perioden fra fredag den 18. til den 21. maj gennemførte politiet de traditionelle spirituskontroller i pinsetrafikken.

Udover spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

I dette års kontrolperiode blev 84 bilister landet over sigtet for spirituskørsel og 81 for narkokørsel. Hertil kommer 18 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken, samt 5 ulykker hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

Ved de tilsvarende kontroller i Pinsen 2017 blev 76 bilister sigtet for spirituskørsel og 78 for narkokørsel. I samme periode skete der 18 spiritusulykker og 3 ulykker, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

Heldigvis kan der over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt under 5600 i 2017. Mere positivt er det, at antallet af spiritusulykker I samme periode næsten er halveret fra knap 2.800 til lidt over 1.400.

Politiet fortsætter løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel i 2018 med opbakning fra blandt andre Rådet for Sikker Trafik. Læs mere på rådets hjemmeside "Stop spritkørsel".

Spirituskørsel er et af ti fokusområder i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, der har til formål at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken frem til 2020.

#Kampagne #Politikontrol #Spirituskontrol

21 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle