Politiets indsats mod spirituskørsel i Pinsen 2018


I perioden fra fredag den 18. til den 21. maj gennemførte politiet de traditionelle spirituskontroller i pinsetrafikken.

Udover spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

I dette års kontrolperiode blev 84 bilister landet over sigtet for spirituskørsel og 81 for narkokørsel. Hertil kommer 18 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken, samt 5 ulykker hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

Ved de tilsvarende kontroller i Pinsen 2017 blev 76 bilister sigtet for spirituskørsel og 78 for narkokørsel. I samme periode skete der 18 spiritusulykker og 3 ulykker, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

Heldigvis kan der over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt under 5600 i 2017. Mere positivt er det, at antallet af spiritusulykker I samme periode næsten er halveret fra knap 2.800 til lidt over 1.400.

Politiet fortsætter løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel i 2018 med opbakning fra blandt andre Rådet for Sikker Trafik. Læs mere på rådets hjemmeside "Stop spritkørsel".

Spirituskørsel er et af ti fokusområder i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, der har til formål at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken frem til 2020.

#Kampagne #Politikontrol #Spirituskontrol

21 visninger0 kommentarer

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com