Defekt lænsepumpe sendte motorbåd til bunds


Film og billedeserie: Ejerne af en større motorbåd, som har plads i Næstved sejlklubs havn for enden af Kanalvej, kæmpede forgæves i flere timer, for at holde deres motorbåd flydende efter der var opstået en utæthed i lænsepumpen der skulle holde båden tør indvendig. Allerede ved firetiden torsdag morgen, fik ejerne en melding om at deres båd var ved at synke. Derfor blev der hurtigt rigget et par lænsepumper til, men desværre var kapaciteten ikke stor nok til at holde skibet flydende, så der måtte hentes hjælp udefra. Klokken 06,45 blev indsatsleder Erik Andersen fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning kaldt til stedet, for at tage en vurdering om hvad der kunne gøres, og om der var fare for en mulig olieforurening. En stor mobilkran fra Palle's Kraner i Præstø, blev samtidig i samråd med ejerne rekvireret til at hæve skibet, som nu var fyldt med vand og kun hang i fortøjningerne. For at minimere faren for en evt. forurening når båden blev hævet, lagde folkene fra brandstationen i Næstved en flydespærring ud omkring havaristen. Efter et par timers forarbejde lykkedes det så igen at få den store motorbåd flydende, der forestår nu et større tørre- og rengøringsarbejde inden båden igen bliver sejlklar. Under hævningen slap der en mindre del dieselolie ud fra skibet, men folk fra Miljøvagten ved Næstved kommune som også var tilkaldt, mente at det var overfladisk, og at den regnbuefarvede hinde på vandet hurtigt ville fordampe af sig selv.

#Bådsunket #Kanalvej #NæstvedSejlklub

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com