Politiskolen i Jylland tager imod de første studerende


Der er nu fastsat en dato for, hvornår de første studerende indtager den nye midlertidige politiskole i Fredericia.

Planen er, at den 15. oktober i år overflyttes de første tre klasser fra den nuværende skole i Brøndbyøster. De studerende skal så færdiggøre resten af deres skoletid i Fredericia.

Den 1. november starter så yderligere tre klasser samt en klasse politikadetter. Det vil være de første studerende, der optages direkte til skolen i Fredericia.

- I disse år har vi travlt med at optage og uddanne flere studerende. Når vi kan sige velkommen til de første klasser i Fredericia, så er det en hel ny epoke, som begynder for dansk politi. Vi har aldrig før haft en politiskole i både Øst- og Vestdanmark og vi ser meget frem til at få de ekstra faciliteter, så der bliver flere muligheder for at uddanne sig til politibetjent, siger lederen af politiskolen, politiinspektør Erik Johansen.

Den midlertidige Politiskole i Fredericia ligger på Ryes Kaserne. Den skal rumme både politiuddannelse og uddannelse til politikadet indtil den nye Politiskole i Vejle står klar i efteråret 2020. Basisuddannelsen forbedres og forlænges

Fremover vil det tage to år og fire måneder at uddanne sig til politibetjent mod nu to år.

"Vi tilpasser hele tiden vores organisation, herunder vores uddannelse, til de opgaver, vi skal løse. Den nuværende uddannelse har givet de studerende stærke beredskabsfaglige kompetencer, men måden, som vi arbejder på i politiet i dag, gør, at der er behov for at styrke deres kunnen inden for særligt efterforskning og sagsbehandling”, siger HR-direktør, Ina Eliasen.

Uddannelsen vil stadig løbe over tre semestre, hvor de første to semestre hver bliver forlænget til 11 måneder, mens det sidste semester varer seks måneder. Hidtil har hvert af uddannelsens tre semestre varet otte måneder.

Ændringer skal både styrke de studerendes kompetencer i sagsbehandling og efterforskning på 1. semester og i den praktiske tjeneste på uddannelsens 2. semester, der foregår i en politikreds.

Justeringen af uddannelsen bunder i, at de politifolk, der er ansat i det kørende beredskab i politikredsene, i dag løser flere og andre typer af opgaver.

Det ændrede uddannelsesforløb vil blive implementeret i løbet af efteråret 2018.

Nye fysiske optagelseskrav

Samtidig betyder ændringen, at nogle af kravene til den fysiske optagelsesprøve ændres. Med 11 måneder på første semester bliver der større mulighed for også fysisk at ruste de studerende til den efterfølgende praktiske tjeneste. Det gælder bl.a. testen i bænkpres og løb, der fremover får samme niveau som i 2012, hvor optagelseskravene sidst blev justeret. De studerende vil skulle bestå en stopprøve, inden de kan fortsætte ud i praktik.

#PolitiskolenFredericia #Politiskolen

12 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com