Udstykning af flere sommerhusgrunde på Enø


Næstved Kommune har nu lagt i støbeskeen, at der måske kan udstykkes flere sommerhusgrunde på Enø. Der er nemlig fremkommet et ønske om at få lov til at udstykke arealerne omkring Gerbredgård til større og mindre sommerhusgrunde, efter det oplyste skulle det dreje sig omkring 54 nye grunde som skal presses ind blandt de eksisterende sommerhuse, området de nye grunde skal ligge på, er i øjeblikket lagt ud som landbrugsarealer med korn. Næstved byråd besluttede d. 19. december 2017, at sende et forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016 i offentlig høring. Forslaget omhandlede turismeudvikling generelt i Næstved Kommune, men det berører også specifikt udlægningen af nye sommerhusområder, og udviklingsområder i kystnærhedsconen. I løbet af høringsperioden på 8 uger var der indkommet i alt 13 høringssvar. På baggrund af høringssvarerne har administrationen udarbejdet en række forslag til ændringer i turismetillægget, nogle forslag har man ønsket at få er fjernet, men nye er kommet til. Som en af tilføjelserne foreslås det, at markerne omkring Gerbredgård medtages i turismetillægget som nyt udviklingsområde på Enø, dette forslag var ikke med ved sidste høring. Udlægningen af området til sommerhusgrunde er især aktuel nu, da man allerede har modtaget en ansøgning, om at få lov til at udstykke og byggemodne arealerne. Ændringerne til det nye turismetillæg vil derfor blive sendt ud i en ny offentlig høring, det foregår i perioden fra 9. juli til den 17. september 2018, med henblik på en endelig godkendelse af tillægget efteråret 2018.

#Udstykning #Sommerhus #Enø

125 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com