Motorsejler mistede styringen på åbent hav


Billedeserie: Skipperen på en mortorsejler, oplevede tirsdag formiddag noget af det værste der kan ske når man befinder sig på åbent hav i sin båd. Under sejladsen forsvandt styringen pludselig, og båden var derfor ude af stand til at manøvrerer ved egen hjælp, om båden havde tabt roret, eller forbindelsen var gået løs, kunne ikke konstateres på stedet. I sejlerkredse hjælper alle hinanden hvis uheldet er ude, det var også tilfældet her, da skipperen på en motorbåd fra Køge, var i nærheden, tilbød han at slæbe havaristen flere sømil ind til Karrebæksminde. Indsejlingen gennem Græshoppebroen kan til tider være noget af en udfordring i den stærke modstrøm, det kræver nemlig noget ekstra maskinkraft, og et godt træktov, især hvis man har en anden båd på slæb. Maskinkraft var der i dette tilfælde nok for meget af, for træktovet der blev brugt sprængte nemlig flere gange på vej ind gennem indsejlingen, hvor modstrømmen var på ca. 2,5 knob, uheldene sendte derfor begge både tilbage mod havneindløbet, inden man igen blev hægtet sammen, og fik kontrol over situationen. På grund af godt sømandsskab, og en samarbejdsvillig brovagt der åbnede broen uden for åbningstiden, lykkedes det efter flere forsøg, og et par broåbninger, at få den uheldige motorsejler slæbt ind, og lagt til kaj inden for broen, hvor en reparation er nødvendig, inden den igen stikker til søs.

#Havsnød #Karrebæksminde #Enø #GræshoppeBroen

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com