"Frank" står stadig bunden af Suså Havn


Billedeserie: Fjorten dage er der nu gået, siden der blev skrevet første gang om skonnerten "Frank" som står på bunden af Suså Havn i Næstved, det er samtidig lige så lang tid siden, at folkene fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning i Næstved fik til opgave at lægge flydespærringer omkring det delvis sunkne skib, der ligger langs kajen i Havnegade.

Det er Miljøvagten i Næstved Kommune der har fået overdraget sagen, da der var stor fare for at skibet ville lække olie fra dieseltanken, samtidig med at indholdet af store malerbøtter og beholdere, som flyder rundt inde i førerhuset, kan føre til en forurening. Hvad der skal ske med det efterhånden medtagne skibsvrag, hvor det nu viser sig, at en hel del olie nu siver ud fra begge ender af skibet, er der ingen oplysninger om, men søndag måtte Stationsleder Jan Pagter Simonsen igen køre til havnekajen, da der var kommet en ny anmeldelse om det sunkne skib. Jan Pagter Simonsen har derfor igen kontaktet, og orienteret Miljøvagten, der oplyser at de vil se på sagen igen mandag. Skibet som har ligget der i længere tid, er noget af en øjebæ for området, derfor er det et stort ønske at få vraget fjernet, og helst inden den 4. august, hvor Suså Havn arrangerer en stor promenadefest. Hvem der skal betale regningen for en evt. hævning, er der ingen klarhed over, men Skibsbevaringsfonden der har pant i skibet, vil gerne af med det, derfor er der rettet henvendelse til havneudvalgsformand Kristian Skov-Andersen for evt. at få hjælp fra Næstved Havn med at fjerne "Frank", som de sidste dage er blevet en større trussel for miljøet, samtidig med, at der omkring vraget flyder en masse andre ting rundt, som heller ikke hører til i naturen. Om skibet nogen sinde kommer ud at sejle igen er nok tvivlsomt, boldværk og bådebro hvor skonnerten ligger, er så medtaget af råd og ødelæggelse, at adgang til båden er næsten umulig.

#Miljøforurening #Flydespærring #NæstvedHavn #Frank

171 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com