Ekstrem lavvande i Karrebæk Fjord fredag aften


Film & Billeder. Fredag aften blev der budt på noget af et særsyn, når man skuede ud over Karrebæk Fjord fra Enø-siden. Store arealer med frisk grøn bevoksning, der kunne gøre selv den bedste golfspiller misundelig, var blevet blotlagt for vand. Flere steder i regionen har der nemlig været ekstrem lavvande. Vagthavende meteorolog ved DMI Hans Warnner oplyser, at vandstanden i den vestlige Østersø i øjeblikket er mellem 30-50 cm under normal vandstand, det skyldes nattens kraftige blæsevejr. Lena Poulsen som har boet på Enø Kystvej, med udsigt over fjorden siden 1948 fortæller, at hun aldrig har oplevet så lav en vandstand før, så også for hende var det noget af et særsyn, at se de store grønne områder blive tørlagt så langt øjet rækker, småbådene der lå ved broerne stod direkte på bunden, svaner og ænder måtte gå et længere stykke, hvis de ville have vand under fødderne. I den lidt dybere rende der var tilbage, hvor den gamle Suså før i tiden snoede sig, og hvor der stadig var vand, var der så lavt, at de eneste fisk der havde en reel mulighed for at overleve, var fladfiskene. Efterhånden som mørket faldt på begyndte vandet igen at stige, i nogle tilfælde kan der efterfølgende være risiko for oversvømmelser, når vandet kommer tilbage, men ifølge DMI var det ikke så kraftigt et blæsevejr, så der var ikke grund til bekymring denne gang, oplyser Hans Warnner fra DMI.

#Enø #Lavvandet #Karrebæk

57 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com