Ekstrem lavvande i Karrebæk Fjord fredag aften


Film & Billeder. Fredag aften blev der budt på noget af et særsyn, når man skuede ud over Karrebæk Fjord fra Enø-siden. Store arealer med frisk grøn bevoksning, der kunne gøre selv den bedste golfspiller misundelig, var blevet blotlagt for vand. Flere steder i regionen har der nemlig været ekstrem lavvande. Vagthavende meteorolog ved DMI Hans Warnner oplyser, at vandstanden i den vestlige Østersø i øjeblikket er mellem 30-50 cm under normal vandstand, det skyldes nattens kraftige blæsevejr. Lena Poulsen som har boet på Enø Kystvej, med udsigt over fjorden siden 1948 fortæller, at hun aldrig har oplevet så lav en vandstand før, så også for hende var det noget af et særsyn, at se de store grønne områder blive tørlagt så langt øjet rækker, småbådene der lå ved broerne stod direkte på bunden, svaner og ænder måtte gå et længere stykke, hvis de ville have vand under fødderne. I den lidt dybere rende der var tilbage, hvor den gamle Suså f