top of page

Gardehusarnes uofficielle manddomsprøve forsvinder fra Næstved.


Billedserie: Rampen som i 100 år har holdt sammen på Næstveds to halvdele, har nu kun få dage tilbage af et langt liv, hvor bro-forbindelsen over jernbanen har gjort det nemt for kørerne og gående, at komme fra den ene del af byen til den anden.

Rampen blev bygget direkte på jorden, her efter gravede man hele broen fri for jord neden under, det skete fra 1919-1920. Rampen fik senere en meget stor betydning for Næstved, for i 1938-40 blev gardehusarkasernen på Skyttemarksvej bygget, og med de 1000 arbejdspladser der fulgte med, fik Rampen en hovedrolle på flere punkter.

Rampen var nemlig en passage for alle soldaterne når de skulle til og fra orlov, datidens soldater havde nemlig frit togkort, og for at komme til og fra toget, skulle man over Rampen, og det foregik for det meste gående, de par kilometer til og fra kasernen. Broen over skinnerne var også gå-hjem-vej for soldaterne, når de havde været på et af Næstveds daværende diskoteker Admiralen eller Landsbyen. Om årsagen var de såkaldte SuperPansere, der blev serveret i baren vides ikke, men mange af husarerne var pludselig af den mening, at de var blevet forsynet med larvefødder, og var selvfølgelig efter egen overbevisning, i stand til at bestå den ikke helt ufarlige uofficielle manddomsprøve, mand og mand imellem, nemlig passagen af Rampen over en af de to buer, end ikke en gang pigtråd som senere blev monteret, kunne forhindre en gardehusar i at passere broen over buerne. Folketinget besluttede desværre på et tidspunkt, at hesteeskadronen skulle være fortid for Næstved, men fremtid for Slagelse. Major Michael Mentz der var chef for hesteeskadronen, var samtidig gået på pension, men det ville hestene der nu var flyttet til Slagelse åbenbart ikke finde sig i, eller også var de blevet Det-Mentz og ikke kunne huske hvor de hørte til, for i juli måned 2002 brød omkring 15 heste ud af deres nye fold, og begyndte at vandre ud af landevejen, de ville åbenbart tilbage til Næstved, først ved Fuglebjerg blev udbryderne fanget, efter at være nået næsten halvvejs. Året efter at gardehusarerne med heste var flyttet til Slagelse, blev kasernen i Næstved nedlagt, den 31 marts 2003 blev flaget strøget for sidste gang. Nu er det så også ved at være slut for den gamle ikoniske Rampe, for den 27. august klokken 06,00 bliver den historiske bro lukket, og arbejdet sat i gang med nedrivningen, arbejdet vil foregå i døgndrift, og forventes at være afsluttet d. 3. september, den nye bro skulle så være klar til åbning i midten af november.

#Rampen #Bro #Næstved

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page