Sommerhusejerne bliver diskrimineret af Næstved kommune og må til lommerne.


Næstved kommune indfører ny affaldsordning fra oktober 2018, men den nye ordning er ikke just et + for alle i kommunen, for det kan blive en dyr og en noget mere besværlig ordning for sommerhusejerne, de får nemlig en hel del flere udgifter, og besvær for at få skraldet væk.

For en sommerhusejer stiger prisen i 2019, fra kr. 1050,90 til kr. 1540,35 en stigning på 489,45 kr pr.år for 32 tømninger, i byen stiger prisen fra kr. 1718,53 til kr. 2271,00 for 52 tømninger en stigning på kun kr. 542,47. Samtidig har sommerhusejerne ikke de samme rettigheder som ejendommene i byen. Sommerhusejerne skal nemlig selv bekoste et nyt 60 L. sækkestativ til madaffald, byboerne får frit udleveret de 2 gratis containere der skal bruges til den nye ordning, da de er indregnet i det årlige grundbeløb, men grundbeløbet for et byhus og et sommerhus er nøjagtig det samme, udregnet i tømninger. Byboerne får fremover afhentet alt deres affald på adressen, to containere med tilsammen 4 rum, sommerhusejerne har kun 2 stativer med hvert et rum, resten af affaldet skal sommerhusbeboeren selv transportere væk, så uanset om du bor der hel- eller halvårlig, får man i sommerhuset kun afhentet rester af madaffald, som er madrester uden emballage, frugt, grønt, kød ben og knogler, te og kaffeposer, samt brød og gryn m.m. men der skal først erhverves et nyt stativ men for ejerens regning, det gamle stativ (110L.) må så kun bruges til restaffald. Restaffald er ting som, beskidt mademballage, pizzabakker, mælke- og juicekartoner, hundeposer og bleer. Alt andet affald som kan være aviser, ugeblade, reklamer, bøger, sukker og melposer, tomme pålægsbakker, printerpapir, papemballage som små æsker til tandpasta og tomme toiletruller, rene engangstallerkner, bestik og plast-glas, bølgepap, konserves- øl og sodavandsdåser, metallåg og ølkapsler, alubakker, flasker, syltetøjsglas, plastflasker, dunke og alt andet der ikke kan sorteres i mad- eller restaffald, alt det og mere til, skal sommerhusejerne nu selv sørge for bliver transporteret væk, og leveret til de opstillede genbrugsøer, og så til en pris der overgår hvad det koster at få det hele afhentet i byen. Ordningen falder ikke i god jord hos de ældre og gangbesværede, ikke ret mange sommerhusbeboere har jo en genbrugsø lige uden for døren, flere skal køre langt for at komme af med skraldet. Men måske var det en opgave for Post Nord, for samtidig med at buddene kører deres postrute i de dyre postbiler, åbenbart uden breve, så kunne vores ældre og svagelige medborgere i sommerhusområderne jo passende dagligt sætte glas, flasker, metal, pap og papir m.m. ud ved postkasserne, så kunne postbuddet tage det med, og aflevere det ved nærmeste genbrugsø. Det ville der jo være noget mening i, og samtidig bevares der arbejdspladser i postetaten, postbilen er jo alligevel tom. Prisen for en tømning, kostede i 2018 kr. 33,04 pr/uge for en tømning i byen ved 52 tømninger, og for en tømning i sommerhuset, var prisen kr. 32,84 pr/uge for 32 tømninger. Prisen i 2019 vil efter den nye prisliste, inkl. grundpris i byen, blive forhøjet til kr. 43,67 pr/uge ved 52 tømninger, men i sommerhuset ryger prisen helt op på kr. 48,12 pr/uge ved 32 tømninger, derudover er der gebyrer for genbrugspladser for byhus på kr. 1116,19 og sommerhus på kr. 669,71 pr/år, samt et fælles gebyr pr./hustand på kr. 130,80 til storskrald pr.år, gebyrer man ikke kan slippe for. Nu skal sommerhusejerne så selv sørge for opbevaring, transport eller måske foretage daglige ture til genbrugsøerne, en diskriminering af sommerhusejerne hvor servicen bliver skåret ned, samtidig med at prisen bliver sat op.

#Affald #Næstvedkommune #Karrebæksminde

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com